Aktuality

  • Nábor na kurzy Baletu pokračuje!

    Nábor na kurzy Baletu pokračuje!

    Zápis do kurzu baletu pro dospělé, začátečníky a mírně pokročilé pokračuje. Volejte! Tel.: 605 345 664

    Read More
  • 1

Základní baletní pozice v klasickém baletu

Dokonalost v pohybu a hudební mluvení těla a duše, tak by se dalo označit balet.

klasickém baletu jsou moc důležité dokonale pozice rukou a postoje nohou, plastické pohyby rukami, elegantně zakřivené ruce a nohy nebo dokonalé držení rovnováhy pouze na jedné noze, kde druhá noha je pracovní.

Všechny pozice lze rozdělit do dvou kategorií na malé, ve kterém je pracovní noha umístěna na podlaze a velké, ve kterém je zvednuta a vytahována na stranu, zpět nebo dopředu.

image 0 02 05 23da5e1e65d6a0cd5bf6499f99afe2de8e277e46ae8cdd3259412e9036018184 V

Baletní terminologie spojená s francouzským dvorem Ludvíka XIV. v níž začaly vznikat první tance opírající se o určité pravidla.

Tady jsou základní pozice v baletu

A la second - v této poloze je noha vytažena napnutá na stranu na úrovni 90 stupňů, nebo může být vyšší.

Attitude - Póza na jedné cele noze nebo jen na prstech, druhá pracovní noha je přednožena nebo zanožena o 30, 90 nebo dokonce o 120 stupňů směrem vzhůru, koleno je ohnuté a tělo je ohnuté dozadu.

Croise – Pozice může být na podlaze, ve skoku kdy trup je mírně otočen a linie nohou se publiku jeví překřížená.

Efface -  Pozice, kdy je trup mírně otočený a linie nohou je otevřená směrem k publiku.

Ecarte - Trup rozmístěný úhlopříčně, noha je roztažena doleva nebo doprava a trup je vychýlený z vytažené nohy. Ruka je nad hlavou, druhá je lehce roztažena na stranu.

Epaulement – v této pozice tělo je nasměrované napůl  k publiku, hlava nasměrovaná k ramenu, rameno nasměrováno lehce dopředu. Tato pozice je základní a často se používá k utváření dalších postojů a pohybů.

Arabesque - Póza na jedné noze, kdy druhá pracovní noha zvednutá dozadu a koleno je vytaženo, zatímco pozice ramen je odlišná, roztažená v různých směrech nebo dopředu.

Mezi nejzákladnější pohyby patří pokrčení kolenou (plié),

natažení (tendu),

kruhový pohyb, opsaný nohou, špičkou (rond de jambe),

rychlé pokrčení nebo vysunutí a natažení kročné nohy (battement)

nebo rychlé "vyhození" nohy do vzduchu (grand battement).

Nejznámějším baletním prvkem je pirueta. Pirueta může být malá (petit) nebo velká (grand). Existuje  další velké množství skoků, které rozlišujeme podle postoje chodidel před odrazem i po dopadu a pohybu nohou během letové fáze.