Aktuality

  • Nábor na kurzy Baletu pokračuje!

    Nábor na kurzy Baletu pokračuje!

    Zápis do kurzu baletu pro dospělé, začátečníky a mírně pokročilé pokračuje. Volejte! Tel.: 605 345 664

    Read More
  • 1

Balet je to scénické umění tance s využitím choreografii. Baletní tanec je prezentován publice v tanečních a hudebních obrazech, v baletu se nemluví, emoce se vyjadřují v tance, plastice..

Balet je velice krásné umění.

ballet 2124650 960 720

Úžasný, krásný a mnohostranný svět baletu nenechá nikoho lhostejným.  V překladu z italštiny slovo "balet" znamená "tancuji". Poprvé se toto slovo balet vyslovilo v Itálii v 15. století v období italské renesance, samotný  žánr, jako umělecká forma, vznikl ve Francii o sto let později za krále Ludvíka XIV, navíc balet je opravdovou pýchou Ruska, kde již ve 19. století ruský baletní výkon vytvořený Petrem Iljičem Čajkovskim stal skutečným vzorem klasického baletu.

Právě v jeho tvorbě vzniká romantický balet. Petr Iljič Čajkovskij věnoval zvláštní pozornost

hudbě a přeměnil ji z doprovodného prvku na mocný nástroj, který pomáhá tanci jemně zachytit a odhalit emoce a pocity. Významnou roli při vývoji baletu hrály práce A. Glazunova, I. Stravinského, M. Ravele a práce významných  choreografů M. Petipa, L. Ivanova, M. Fokina. Ve 20.stoleti začali hudební skladatelé hledat překonání  stereotypů a zavedených pravidel.  

Zajímavé! Kdo se mohl dříve jmenovat baletka?
Baletky (ruský Baleríny) nemohly být všechny tanečnice, kteří tančí v baletu. Titul Baletka je nejvyšší hodnost, kterou tanečnice obdrží, když dosáhne určitého množství uměleckých zásluh, stejně jako několik let po práci v divadle. Zpočátku všichni ti, kteří absolvovali taneční školu, byli přijati jako tanečníky baletu s řídkou výjimkou sólisti. Někteří z nich dokázali po dvou nebo třech letech práce dosáhnout titulu baletka (čteme Balerína), někteří z nich pouze před odchodem do důchodu.

Baletní základ

Hlavní základ baletu jsou klasický tanec, charakteristický tanec a pantomim. Klasický tanec vznikl ve Francii. Je neuvěřitelně plastický a elegantní. Sólové tance se nazývají variace a adagio. Například známé Adagio z baletu "Labutí jezero" od P.I. Čajkovského, navíc sólový tanec může být představen  také v tanečních sestavách. Sborový balet vedle sólistů vytváří i masové scény, které jsou charakteristické. Příkladem je "španělský" tanec z "Labutího jezera". Tento termín v baletu také označuje lidový  tanec.

Klasický a moderní balet – rozdíly

Moderní balet je velmi odlišný od klasického baletu od odvážnějších kostýmů až po volný taneční výklad. Klasický tanec nese v sobě velmi přísné pohyby, jsou velmi fyzicky náročné a vyžadují léta tvrdé práce na rozdíl od moderního tance. Klasický tanec je neskutečně krásný. Moderní tanec může obsahovat i akrobatické prvky což v klasické formě neexistuje.  Pocit, který vzniká při sledování, je odlišný. Moderní balet závisí na zvoleném tématu a myšlence samotné hry a podle toho režisér vybírá soubor choreografických pohybů. Chcete-li opravdu pocítit rozdíly klasického a moderního baletu musíte se na představení klasického a moderního tance podívat.

Balet je složitý a mnohostranný žánr ve kterém se několik typů umění úzce propojuje. Nikdo nemůže zůstat lhostejný k půvabným pohybům tanečníků, jejich expresivní hře a okouzlujícím zvukům klasické hudby.

Baletní představení ozdobí a stane skutečnou perlou jakékoliv události v životě.